Cloud

Dokumenty

Img

 • img
  img
  Kliknij 'download', aby pobrać dokument

 • img img

  Statut Szkoły

  imgdownload
 • img img

  Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

  imgdownload
 • img img

  Wewnątrzszkolny system oceniania

  imgdownload
 • img img

  Koncepcja pracy szkoły

  imgdownload
 • img img

  Program wychowawczy

  imgdownload
 • img img

  Program profilaktyczny

  imgdownload
 • img img

  Procedury obowiązujące w szkole

  imgdownload
 • img img

  Strategia działań wychowawczych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem

  imgdownload
 • img img

  Regulamin Rady Rodziców

  imgdownload
 • img img

  Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  imgdownload
 • img img

  Organizacja i zasady działania świetlicy szkolnej

  imgdownload
 • img img

  Szkolny Zestaw Podręczników

  imgdownload