Cloud

Dla Rodziców/Uczniów

Img

Rada Rodziców

Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

Członkowie:

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:
Zastępca:
Sekretarz:

Opiekunowie:

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I - rok szkolny 2021/2022

Spotkania z Rodzicami

Data najbliższego spotkania: