Img
„Pasowania nadszedł czas – uczniem będzie każdy z nas”

„Pasowania nadszedł czas – uczniem będzie każdy z nas” – oto hasło przewodnie, które królowało w PSP im. D. F. Czachowskiego w Bukównie 7 października 2021 roku.
Był to niezwykle ważny dzień dla całej społeczności szkolnej ale zdecydowanie najważniejszy dla uczniów klasy pierwszej, gdyż tego dnia zostali pasowani na Uczniów PSP im. D. F. Czachowskiego w Bukównie. Pierwszaki podczas uroczystości wykazały się ogromnymi zdolnościami i Pani Dyrektor – Magdalena Sikora nie miała żądnych wątpliwości, co do tego, że mogą być przyjęci do grona uczniów, dlatego uroczyście pasowała ich na Uczniów naszej szkoły. Dzieci w obecności swoich Rodziców, Dyrekcji, Wychowawcy, Grona Pedagogicznego, Pracowników Urzędu Gminy a także Uczniów
PSP w Bukównie ślubowały „Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom, swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość”.


My wierzymy w ich obietnice i życzymy im samych sukcesów na kolejne lata nauki. Po części oficjalnej dzieci oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek zorganizowany przez Rodziców uczniów klasy pierwszej.

img