Img
Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego oraz Klasy I

Wyniki rekrutacji – informacje

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klasy I.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy I umieszczone są na drzwiach wejściowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie.

Oddział Przedszkolny – WAŻNE!!!

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie w postaci pisemnego oświadczenia odbędzie się od 23 kwietnia do 29 kwietnia do godz. 15.00.

Oświadczenie woli (wersja word) – pobierz

Oświadczenie woli (wersja PDF) – pobierz

Klasa I – WAŻNE!!!

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie w postaci pisemnego oświadczenia odbędzie się od 27 kwietnia do 4 maja do godz. 15.00.

Oświadczenie woli (wersja word) – pobierz

Oświadczenie woli (wersja PDF) – pobierz

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

Sekretariat szkoły: (048) 613 62 10

Pan Krzosek Damian

img
img