Img
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I – rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja uczniów do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie
na rok szkolny 2021/2022

Harmonogramy oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego określone zostały zarządzeniem
z 2021 – Wójta Gminy Radzanów.

Zarządzenie Nr 9/2021 – rekrutacja do klasy I

Zarządzenie Nr 10/2021 – rekrutacja do oddziału przedszkolnego

  • Rekrutacja:Do oddziału przedszkolnego – dzieci w wieku od 3 do 6 lat

(rocznik 2018, 2017, 2016, 2015),

  • Do klasy pierwszej – dzieci 7 letnie (rocznik 2014).

Zasady rekrutacji:

  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
  • Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  • Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły – pspbukowno.pl

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły: od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 15:00

Rekrutacja – pliki do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do I klasy (dzieci spoza obwodu)

Wniosek o przyjęcie do I klasy (dzieci zam. w obwodzie)

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Klauzula informacyjna dla kandydatów

img
img