Img
Światło Służby Betlejemskie Światełko Pokoju 2020

ŚWIATŁO SŁUŻBY

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2020

„Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca”.

                  Edmund Bojanowski

            Trwają już przygotowania do uroczystego świętowania Bożego Narodzenia. Zwykle nasza drużyna na początku grudnia uczestniczyła
w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku „ inaczej niż zazwyczaj” podejmujemy sztafetę Betlejemskiego Światła Pokoju
i symbolicznie przekazujemy Światło Wszystkim Ludziom. Niech cały świat wzdychający w pandemicznym ucisku i zmagający się z własnymi słabościami doświadczy tego Płomienia Nadziei płynącego z groty w Bazylice Narodzenia
w Betlejem. W tym roku po raz trzydziesty będziemy tworzyć Sztafetę Światła.

         Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego swoim działaniem
i bezinteresowną pomocą świecą przykładem i pełnią służbę Bogu, Ojczyźnie
i Bliźniemu. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to

ŚWIATŁO SŁUŻBY

Dryżyna Harcerska „Leśni” w Bukównie z okazji świąt życzy:

Radosnych świąt Bożego Narodzenia,
Rychłego spełnienia każdego marzenia,
Ciepła, wiary i życzliwości

Szczęśliwego Nowego Roku 2021

                                   Czuwaj!

img
img