Img
GOPS w Radzanowie – informacje o bezpłatnym dożywianiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie uprzejmie informuje,
 że będzie przyjmował wnioski na bezpłatne dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2020/2021 w okresie:

– od 1 do 16 października 2020r.:

      Podstawą objęcia pomocą będzie spełnienie kryterium dochodowego oraz wystąpienie w rodzinie przynajmniej jednego z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a także złożenie wniosku z kompletem dokumentów potwierdzających dochody z miesiąca września 2020r. tj:

1) dowód osobisty,

2) zaświadczenia o zarobkach netto,

3) odcinki rent, emerytur, alimentów lub ostatnie decyzje,

4) ostatnie decyzje o świadczeniach rodzinnych tj. z. rodzinny, z. pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne itd.;

5) zaświadczenia z urzędu pracy,

6) zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy,

7) ostatnia opłata KRUS,

8) oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu.

9) dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową tj. orzeczenia o niepełnosprawności członków rodziny itd.;

Wniosek oraz wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzanowie

tel. 613 63 62 wew. 30,27

img
img