Img
Obiady – ważne informacje

Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie
do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc dożywiania
(np. do 25 września za październik)
na konto szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie

nr: 39 9117 0000 0300 5051 2000 0020

tytułem: wpłata za obiady/klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

Koszt obiadów dla ucznia za miesiąc:

– wrzesień     – 27,00 zł ( 18 dni x 1,50 zł )

– październik – 31,50 zł ( 21 dni x 1,50 zł )

– listopad       – 27,00 zł ( 18 dni x 1,50 zł )

– grudzień      – 24,00 zł ( 16 dni x 1,50 zł )

img
img